Nebrzděný přívěs, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, nejpozději ve lhůtě šest let po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let.