Cena je stanovena individuálně podle grafického návrhu a rozsahu.