Sekce

MIMOŘÁDNÉ UPOZORNĚNÍ

Internetový prodej neomezen


Vážení,
od 14. března 2020 od 6:00 do 24. března 2020 do 6:00 hod na základě usnesení vlády České republiky došlo k uzavření všech obchodů, s výjimkou těch jejichž předmětem je prodej potravin, dále lékáren, drogerií, čerpacích stanic, a dalších. Distanční prodej (prodej na dálku - přes internet) náleží do výjimek, které jsou uvedeny v usneseních vlády č. 211 ze dne 14. 3. 2020 a č. 215 ze dne 15. 3. 2020 a není tak těmito usneseními nikterak dotčen.

S ohledem na uvedené, je tak i nadále možno námi nabízené přívěsné vozíky objednat prostřednictvím našich webových stránek.

S ohledem na uvedená usnesení a zároveň s ohledem na bezpečnost zdraví Vašeho, ale také našeho, je celý proces prodeje nastaven tak, že veškerá komunikace je prováděna dálkově, tedy telefonicky a elektronicky, a to od samotného provedení objednávky, až po dokončení celého obchodu.

Zaplacení kupní ceny je možno v uvedeném období učinit POUZE převodem na bankovní účet.

Samotné předání přívěsného vozíku se uskuteční po předchozí domluvě před naší provozovnou, a to v souladu s doporučenými hygienickými požadavky a postupy. Celý proces máme nastaven tak, že je možné jej uskutečnit bez nutnosti přímého kontaktu se zákazníkem. Případně je možno vozík doručit prostřednictvím spedice.

Půjčovna je v uvedeném termínu mimo provoz.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte kdykoliv obrátit, a to buď prostřednictvím objednávkového formuláře, emailem na info@vozikynj.cz, případně telefonicky na čísle +420 774 950 773.

I přes tuto těžkou a nepříznivou situaci jsme zde pro Vás a snažíme se vyhovět všem Vašim požadavkům. Na nás se můžete spolehnout, s námi odvezete vše.

GDPR

Informace dle GDPR: Zpracování osobních údajů

1. Základní informace

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), účinného od 25.05.2018 Vozíky NJ informuje všechny dotčené subjekty, že je správcem osobních údajů ve smyslu tohoto nařízení.

Vozíky NJ v souvislosti s pravidly ochrany osobních údajů dle uvedeného nařízení v rámci zpracování osobních údajů subjektů údajů zavedlo vhodná technická a organizační opatření, jejichž účelem je provádět zásady ochrany údajů, vhodná technická a organizační opatření, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné, jakož i vhodná technická a organizační opatření, aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob, a to vše tak, aby splnilo požadavky uvedeného nařízení a ochránila práva subjektů.

2. Správce pro ochranu osobních údajů

V souladu s nařízením byl jmenován správce pro ochranu osobních údajů a to:
Filip Bolom
tel.: + 420 774 950 773
e-mail: info@vozikynj.cz
Internet: www.vozikynj.cz

Každý subjekt osobních údajů má právo obrátit se se svou žádostí na správce pro ochranu osobních údajů a uplatňovat svá práva dle uvedeného nařízení.

3. Další informace

Vozíky NJ jakožto pořadatel kulturních a společenský akcí, v rámci obvyklého informování svých občanů v rámci tiskových zpráv tímto informuje, že v rámci těchto akcí jsou pořizovány audiovizuální záznamy (např. fotografie a videa), kdy tímto způsobem dochází k zachycení zejména návštěvníků v rámci pořizování těchto záznamů.

Zachycením v rámci takto pořizovaných záznamů nejsou dotčena práva dotčené osoby dle uvedeného nařízení. Bližší informace o pořízených audiovizuálních záznamech a jejich zpracování budou dotčeným osobám poskytnuty a to zejména na základě výše uvedené žádosti dle čl. 15 nařízení.


Program Medializujeme Česko

Tento web byl spolufinancován v rámci programu Medializujeme ČESKO.cz na podporu a modernizaci obcí ČR. V rámci programu může každá obec získat až 75% dotace na obecní web.
Najdete nás také na sociálních sítích.

Oficiální partneři programu

Uživatel


Registrace

Vyhledávání

Zadejte hledaný výraz a vyberte, kde jej chcete hledat.

Nezadali jste text

GDPR

Informace dle GDPR: Zpracování osobních údajů

1. Základní informace

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), účinného od 25.05.2018 Vozíky NJ informuje všechny dotčené subjekty, že je správcem osobních údajů ve smyslu tohoto nařízení.

Vozíky NJ v souvislosti s pravidly ochrany osobních údajů dle uvedeného nařízení v rámci zpracování osobních údajů subjektů údajů zavedlo vhodná technická a organizační opatření, jejichž účelem je provádět zásady ochrany údajů, vhodná technická a organizační opatření, aby se standardně zpracovávaly pouze osobní údaje, jež jsou pro každý konkrétní účel daného zpracování nezbytné, jakož i vhodná technická a organizační opatření, aby osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických osob, a to vše tak, aby splnilo požadavky uvedeného nařízení a ochránila práva subjektů.

2. Správce pro ochranu osobních údajů

V souladu s nařízením byl jmenován správce pro ochranu osobních údajů a to:
Filip Bolom
tel.: + 420 774 950 773
e-mail: info@vozikynj.cz
Internet: www.vozikynj.cz

Každý subjekt osobních údajů má právo obrátit se se svou žádostí na správce pro ochranu osobních údajů a uplatňovat svá práva dle uvedeného nařízení.

3. Další informace

Vozíky NJ jakožto pořadatel kulturních a společenský akcí, v rámci obvyklého informování svých občanů v rámci tiskových zpráv tímto informuje, že v rámci těchto akcí jsou pořizovány audiovizuální záznamy (např. fotografie a videa), kdy tímto způsobem dochází k zachycení zejména návštěvníků v rámci pořizování těchto záznamů.

Zachycením v rámci takto pořizovaných záznamů nejsou dotčena práva dotčené osoby dle uvedeného nařízení. Bližší informace o pořízených audiovizuálních záznamech a jejich zpracování budou dotčeným osobám poskytnuty a to zejména na základě výše uvedené žádosti dle čl. 15 nařízení.