• síla v tahu 1150kg
  • délka lana 10m
  • karabina